Geschiedenis

De geschiedenis van de schutterij is gebaseerd op overlevering en de belangrijkste bron de zilveren koningsvogel. Volgens overlevering is schutterij St. Petrus opgericht in het jaar 1544.

Op de zilveren koningsvogel staat het jaar 1594 vermeld. Het was gebruikelijk dat elke schutter die de koningsvogel afschoot een zilveren plaat schonk met daarop het jaar van zijn koningsschap, zijn naam en vaak ook nog een afbeelding die zijn beroep weergaf. De zilveren koningsplaten zijn uit midden van de 18e eeuw. Of de verenging onafgebroken heeft bestaan is niet zeker. Wel blijkt uit papieren uit 1857 sprake te zijn van een wederoprichting, de tijd van het nieuwe en oude licht.

Ondanks dat onze verenging zo oud is, is er erg weinig bekend over het wel en wee van de vereniging in het verleden. Zeer waarschijnlijk zijn de belangrijkste gegevens over de schutterij door de diverse oorlogen verloren gegaan.

De Vereniging

Uit de geschiedenis van schutterijen blijkt dat zij schietwedstrijden hielden,in optochten meeliepen en konden worden opgeroepen voor krijgsdienst.  Verder hadden schutters de taak ’s nachts en overdag de stad te bewaken.

Hedentendage is dit niet anders. St Petrus is lid van de Midden Limburgse Schuttersbond (MLSB) en neemt deel aan optocht, schiet- en bijwedstrijden bij de bondsschuttersfeesten van de MLSB en het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS)en bij het feest van dekenaat Heijthuijsen. Binnen de Roggelse gemeenschap geeft de vereniging acte de presence bij communie, sacramentsprocessie, carnavalsoptocht en recepties van verenigingen.

Schieten

Als een van eerste schutterijen heeft onze vereniging in 1998 de beschikking gekregen over een kogelvanger op de locatie aan het Roligt. Iedere zaterdag vanaf april worden schietoefeningen gehouden van 18:00 tot 20:00 uur. 

Uniform en militarisme

Ieder lid van een schutterij moest in het verre verleden zijn eigen wapenrusting en uniform bekostigen. Alleen welgestelde heren konden dit betalen. Om het jaar schaften zij zich een gloednieuw kostuum aan, in een nieuwe kleur en snit.

Het militaire is binnen de vereniging verlaten en heeft plaats gemaakt voor een fantasie uniform, waarbij de vereniging de uniformen bekostigt en ter beschikking stelt aan de in totaal 47 geuniformeerde leden. In
2011 zullen de nieuwe uniformen worden gepresenteerd aan de Roggelse gemeenschap

De Vlag

Uit de geschiedschrijving blijkt dat de vlag of vaandel een belangrijke rol speelt binnen de samenleving en verengingen. Nog steeds symboliseert de vlag trouw aan en eerbied voor kerk en vaderland. Op de vlag van schutterij drumband St. Petrus is een afbeelding van St. Petrus te zien.