fbpx

zaterdag 27 Juni haalt schutterij Sint Petrus Roggel weer oud papier op. Gelieve het papier tijdig en goed gebundeld aan de kant van de weg te plaatsen. Zorg dat er geen melkpakken, plastic, hout e.d. tussen zit. We beginnen om 09.30 uur.
Verzoek aan de leden, welke volgens het schema aan de beurt zijn, om tijdig aanwezig te zijn.

Wij hebben afgelopen week contact gezocht met de gemeente en hun de vraag gesteld in hoeverre, en onder welke eventuele voorwaarden, het toegestaan is aanstaande zaterdag het oud papier op te halen.
Zij lieten weten dat dit gewoon doorgang kan vinden, met inachtneming van een aantal veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.
Hier zullen wij uiteraard gehoor aan geven want ook voor ons staat de gezondheid van u, als inwoner van Roggel, en van onze leden te allen tijde voorop. 

Wij verzoeken jullie dan ook het papier tijdig en goed gebundeld aan de kant van de weg te plaatsen.
Zorg dat er geen melkpakken, plastic, hout e.d. tussen zit. We beginnen om 09.30 uur.

Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft het bestuur van onze schutterij besloten om alle activiteiten die tot en met 31 maart gepland staan af te gelasten.
Hiermee neemt ons bestuur de maatregelen die noodzakelijk worden geacht in het belang van de volksgezondheid. Concreet betekent dit dat komen te vervallen:

· De repetities van ons muziekkorps en leerlingen;
· Het schieten met het luchtdrukgeweer zoals dat gepland stond voor 29 maart.

We houden jullie op de hoogte omtrent het verdere verloop, en of de geplande activiteiten vanaf april doorgang kunnen vinden.

Op het solistenconcours in Maastricht heeft Tuur Gommans afgelopen zondag 2 februari een eerste prijs met onderscheiding behaald. 
Dit met maar liefst 90 punten. Namens de vereniging van harte proficiat met dit mooie resultaat en natuurlijk succes op de Limburgse kampioenschappen.

Voor alle leden: 
Zondag 12 januari jaarvergadering bij Cafe Sjrake
Aanvang 14.00 uur

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok