Op zaterdag 29 April haalt schutterij Sint Petrus Roggel weer oud papier op.
Gelieve het papier tijdig en fatsoenlijk gebundeld aan EEN kant van de weg zetten.
We beginnen om 09.30 uur. Het is verboden om melkpakken,plastic, houten kratten ed bij het papier te zetten.

Voor de leden die volgens schema aan de beurt zijn graag tijdig aanwezig.

 

2 4 1 3